| 

ΚΑΡΙΕΡΑ & ΧΡΗΜΑ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Εξαγωγή δημόσιων υπαλλήλων στην Κύπρο

από την Ελλάδα..

Παρασκευή 16 Μάρ 2012

Από: Συντακτική ομάδα Β1
Την «εξαγωγή» δημόσιων υπαλλήλων στην Κύπρο προβλέπει τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι Υπουργοί κ.κ. Δ.Ρέππας, Στ. Δήμας, Ε. Βενιζέλος, Α. Διαμαντπούλου, Γ. Παπακωνσταντίνου και Κ. Σκανδαλίδης.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία λόγω των αναγκών που θα προκύψουν κατά την Κυπριακή Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2012, η Κυπριακή Δημοκρατία ζήτησε τη συνδρομή της Ελλάδας και ειδικότερα τη διάθεση ελλήνων δημόσιων υπαλλήλων από τα Υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, σε αρχές στη Λευκωσία, στις Βρυξέλλες και στη Γενεύη, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της με την παροχή ειδικών γνώσεων και για διάστημα που δεν θα υπερβαίνει της 31η Ιανουαρίου 2013.

Σημειώνεται ότι στους εν λόγω υπαλλήλους θα καταβάλλονται οι πλήρεις αποδοχές τους από το ελληνικό δημόσιο ενώ τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Κυπριακό Δημόσιο.
Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής των υπαλλήλων αυτών, τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν συνολικά στο ποσό των 3.000 ευρώ περίπου.Πηγή: Σκαϊ


 Μπορείς να σχολιάσεις το πιο πάνω άρθρο στο FORUM