| 

ΚΑΡΙΕΡΑ & ΧΡΗΜΑ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Παρατηρητήριο τιμών καταναλωτικών προϊόντων

μεγάλων υπεραγορών ανά Επαρχία

Πέμπτη 12 Ιαν 2012

Από: Συντακτική ομάδα Β1
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης της λειτουργίας της αγοράς του λιανικού εμπορίου και της πληροφόρησης των καταναλωτών, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει ολοκληρώσει την νέα έρευνα της για συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα επίπεδα τιμών λιανικής πώλησης στις 10.1.2012, για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα.

Το Παρατηρητήριο τιμών αφορά μεγάλες υπεραγορές και περιλαμβάνει 540 βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Τα προϊόντα αφορούν 21 συνολικά κατηγορίες και καταχωρούνται με την εμπορική τους επωνυμία.

Για τη συγκριτική αξιολόγηση των υπεραγορών σε επαρχιακό επίπεδο, η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών έχει επιλέξει από το παρατηρητήριο των βασικών καταναλωτικών προϊόντων τα κοινά προϊόντα. Κοινά προϊόντα καθορίζονται αυτά που πωλούνται ταυτόχρονα στις μεγάλες υπεραγορές που παρακολουθεί η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών ανά επαρχία.

Από τη βάση δεδομένων με τις τιμές των κοινών προϊόντων στις 10.01.2012 προκύπτουν οι πιο κάτω συγκεντρωτικοί πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν:
- Το σύνολο των κοινών προϊόντων που πωλούνται στις υπεραγορές ανά επαρχία
- Το συνολικό κόστος για τα κοινά προϊόντα ανά υπεραγορά (βάσει του οποίου κατατάσσονται οι υπεραγορές από τη φθηνότερη στην ακριβότερη)
- Τον αντίστοιχο Δείκτη Τιμών Υπεραγορών (Για την παρουσίαση του Δείκτη Τιμών Υπεραγορών υπολογίζεται το συνολικό κόστος του καλαθιού για τα κοινά προϊόντα που πωλούνται στις μεγάλες υπεραγορές της κάθε επαρχίας, καθορίζεται η φθηνότερη υπεραγορά με Δείκτη Τιμών Υπεραγορών το εκατό τοις εκατό (%) και οι υπόλοιπες κατατάσσονται ανάλογα, ώστε να φαίνεται πόσο τοις εκατό (%) ακριβότερες είναι από τη φθηνότερη)
- Τον αριθμό των φθηνότερων κοινών προϊόντων και φθηνότερων κατηγοριών στα κοινά προϊόντα που παρουσιάζει η κάθε υπεραγορά ανά επαρχία.
Σημείωση:
Προϊόντα πιθανόν να παρουσιάζουν την ίδια φθηνότερη τιμή σε περισσότερες από μία υπεραγορές. Τονίζεται ότι τα κοινά προϊόντα του Παρατηρητηρίου Τιμών ενδέχεται να διαφέρουν τόσο μεταξύ των επαρχιών όσο και με τα κοινά προϊόντα των Παρατηρητηρίων προηγούμενων ημερομηνιών. Ως εκ τούτου, η οποιαδήποτε σύγκριση του συνολικού κόστους των κοινών προϊόντων ενός Παρατηρητηρίου Τιμών με προηγούμενα ή και μεταξύ των επαρχιών πρέπει να αποφεύγεται.

Για την σωστή αξιολόγηση των πληροφοριών οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο το Δείκτη Τιμών όσο και τον αριθμό των προϊόντων και κατηγοριών στα οποία παρουσιάζεται φθηνότερη η κάθε υπεραγορά. Η πιο πάνω σύγκριση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρωσης για τον καταναλωτή, ενδυναμώνοντας την ικανότητα του να συγκρίνει τιμές και να προβαίνει στις πιο συμφέρουσες γι΄ αυτόν αγορές. Επιπλέον προσθέτει περισσότερη διαφάνεια στην συνολική εικόνα της συγκεκριμένης αγοράς και συμβάλει στην προαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ των υπεραγορών.

Επισυνάπτονται σε ξεχωριστούς πίνακες τιμές βασικών καταναλωτικών προϊόντων που λήφθηκαν στις 10.1.2012 από τις υπεραγορές LIDL, οι οποίες δραστηριοποιούνται στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται σε κάθε δημοσίευση του παρατηρητηρίου τιμών αφορούν τις τιμές στις συγκεκριμένες ημερομηνίες που έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη τιμών.

Οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για το παρατηρητήριο τιμών ημερομηνίας 10.1.2012 στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.mcit.gov.cy (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ) ή στην δωρεάν Τηλεφωνική Γραμμή Καταναλωτή 1429.Πηγή: Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


 Μπορείς να σχολιάσεις το πιο πάνω άρθρο στο FORUM