| 

ΚΑΡΙΕΡΑ & ΧΡΗΜΑ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Συναίνεσαν κατά την σύσκεψη για την οικονομία

όπως δήλωσε ο Στέφανος Στεφάνου

Παρασκευή 02 Δεκ 2011

Από: Συντακτική ομάδα Β1
Eυρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων σε σειρά θεμάτων επιτεύχθηκε κατά τη σημερινή σύσκεψη στο Προεδρικό για την οικονομία.

Οπως ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέφανος Στεφάνου, στη σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, και στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Οικονομικών και τα κόμματα, παρά τις επιμέρους θέσεις που διατυπώθηκαν, επετεύχθη ευρεία συναίνεση και σύγκλιση απόψεων σε σειρά θεμάτων που αφορούν στα πιο κάτω σημεία:

Πρώτον, στη συνεισφορά των υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με το πάγωμα απολαβών (προσαυξήσεις/ΑΤΑ) για δύο χρόνια.

Ο κ. Στεφάνου εξήγησε ότι αποφασίστηκε η έκτακτη συνεισφορά των ιδιωτικών υπαλλήλων με βάση τις κλίμακες και τα ποσοστά που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους για δύο χρόνια.

Η καταβολή της συνεισφοράς θα γίνεται εξ ημισείας και θα συνεισφέρουν, επίσης, οι αυτοεργοδοτούμενοι που έχουν το ίδιο εισόδημα.

Οπως είπε, όλες οι εισφορές στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εκπίπτουν του Φόρου Εισοδήματος. Παράλληλα, τερματίζεται η έκτακτη συνεισφορά των δημοσίων υπαλλήλων με μηνιαίο εισόδημα μέχρι 2,5 χιλιάδες ευρώ.

Το δεύτερο σημείο αφορά στην αύξηση του συντελεστή του φόρου επί της λογιζόμενης διανομής κερδών από 17% σε 20%, ενώ ένα τρίτο σημείο αφορά στην αναθεώρηση της φορολογίας που αφορά τους κατόχους ακίνητης περιουσίας και την ενοποίηση όλων των σχετικών φορολογιών.

Ενα άλλο σημείο σύγκλισης είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου για αύξηση του βασικού συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17% με ταυτόχρονη έναρξη του κοινωνικού διαλόγου για δικαιότερη ανακατανομή της ΑΤΑ με στόχο την κατάληξη εντός έξι μηνών.

Επίσης, υπήρξε σύγκλιση απόψεων σε ό,τι αφορά στην εξοικονόμηση 200 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ μέσω της στόχευσης των κοινωνικών παροχών και στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσω έγκρισης νομοθετημάτων, όπως π.χ. α) για τη φορολόγηση ως μέρισμα των αναλήψεων και των δανείων που αποσύρουν από εταιρείες οι διευθυντές τους ή μέλη των οικογενειών τους και, β) απαγόρευση αφαίρεσης μισθών για τους οποίους παράτυπα δεν καταβλήθηκαν εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ακόμη ότι υπήρξε σύγκλιση απόψεων για την επανεξέταση διαφόρων επιδομάτων που παραχωρούνται στην ευρύτερη δημόσια υπηρεσία με στόχο τη φορολόγηση όσων υπολογίζονται για σκοπούς σύνταξης και εφάπαξ καθώς και κατάργηση ή διαφοροποίηση άλλων.

Ενα τελευταίο σημείο σύγκλισης αφορά στη λήψη μέτρων για τη στήριξη της ανάπτυξης, όπως με την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με συγκεκριμένο εγγυοδοτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως.

Επίσης, ο κ. Στεφάνου είπε ότι στα μέτρα ανάπτυξης περιλαμβάνονται: πρώτον, παροχή φορολογικών κινήτρων για επένδυση των κερδών σε αναπτυξιακά έργα και για μηχανογράφηση, δεύτερον, επιταχυνόμενη απόσβεση κεφαλαίου σε επενδύσεις τομέων προτεραιότητας αναπτυξιακού χαρακτήρα, και τρίτον, επίσπευση υλοποίησης έργων προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα.

"Η Κυβέρνηση αναλαμβάνει δέσμευση εφαρμογής περαιτέρω μέτρων για ενίσχυση της απασχόλησης και επέκταση των προγραμμάτων για αντιμετώπιση της ανεργίας", συνέχισε.

Ο Εκπρόσωπος ανέφερε ακόμη ότι η Κυβέρνηση αναλαμβάνει επίσης δέσμευση ότι τα συνολικά μέτρα που θα παρθούν θα τηρούν την αναλογία μεταξύ μείωσης δαπανών/αύξηση εσόδων 2:1.

Κατέληξε λέγοντας ότι συμφωνήθηκε η σύσταση επιτροπής με τη συμμετοχή του Υπουργείου Οικονομικών και των κομμάτων για συγκεκριμενοποίηση μέτρων που προτάθηκαν από τα κόμματα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη, την περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών της δημόσιας υπηρεσίας καθώς και στη συνεισφορά του συσσωρευμένου πλούτου.Πηγή: ΚΥΠΕ/ΑΠΕ Μπορείς να σχολιάσεις το πιο πάνω άρθρο στο FORUM