| 

ΚΑΡΙΕΡΑ & ΧΡΗΜΑ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Αναφορά Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για Κύπρο

Αντιμετωπίζουμε αποθαρρυντικές οικονομικές προκλήσεις..

Τετάρτη 30 Νοέ 2011

Από: Συντακτική ομάδα Β1
Η Κύπρος αντιμετωπίζει αποθαρρυντικές οικονομικές προκλήσεις λόγω της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης, της αυξανόμενης έκθεσης της στην αναταραχή που επικρατεί στην Ευρωζώνη, ιδιαίτερα στην Ελλάδα και της επιδείνωσης των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, αναφέρει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στα συμπεράσματα του για την Κύπρο.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο Αξιολόγησης του ΔΝΤ, το οποίο ολοκλήρωσε τα συμπεράσματα του στις 18 Νοεμβρίου, καλεί τις κυπριακές αρχές "να ενεργήσουν αποφασιστικά για την αποκατάσταση υγιών δημόσιων οικονομικών και τη διασφάλιση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος".

"Η σταθερή εφαρμογή των δημοσιονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την επάνοδο στη διαρκή ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα", αναφέρει το ΔΝΤ, σημειώνοντας πως υποστηρίζει τα σχέδια των κυπριακών αρχών "για την επίτευξη της δημοσιονομικής ισορροπίας στα επόμενα τρία χρόνια".

Επίσης, το ΔΝΤ εκφράζει ανησυχία για τα τρωτά σημεία, όπως αναφέρει, που προκύπτουν από τον μεγάλο τραπεζικό τομέα της Κύπρου.

Στις τελευταίες εκτιμήσεις του, κατά την τελευταία επίσκεψη κλιμακίου του στην Κύπρο, στις 12 Οκτωβρίου, το ΔΝΤ προέβλεπε ότι η κυπριακή οικονομία θα μείνει στάσιμη το 2011 και θα παρουσιάσει μικρή συρρίκνωση το 2012 μέχρι 1%. Επίσης, εκτιμούσε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ανέλθει στο 7% το 2011 και θα μειωθεί γύρω στο 4% το 2012.

Ειδικότερα, στα συμπεράσματα του, το Εκτελεστικό Συμβούλιο Αξιολόγησης του ΔΝΤ αναφέρει πως συμφωνεί ότι "μια φιλόδοξη και αξιόπιστη δημοσιονομική προσαρμογή είναι απαραίτητη για να επανακτηθεί η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων και να θέσει το ποσοστό του δημόσιου χρέους σε καθοδική πορεία".

Αναφέρει, επίσης, ότι υποστηρίζει "τα σχέδια των κυπριακών αρχών για επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας στα επόμενα τρία χρόνια ως μια κατάλληλη στρατηγική για την ανάληψη της αναγκαίας δημοσιονομικής διόρθωσης, χωρίς να βλάπτουν αδικαιολόγητα τις προοπτικές ανάπτυξης".

Επίσης, θεωρεί πως η ενίσχυση της προσαρμογής των δημόσιων οικονομικών με μέτρα για αναστροφή των πρόσφατων αυξήσεων των μισθών του δημόσιου τομέα θα παράσχουν μια αξιόπιστη ένδειξη της δέσμευσης των κυπριακών αρχών στην εξυγίανση μεσοπρόθεσμα και θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

"Οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος επιδομάτων για το κόστος διαβίωσης θα είναι επίσης σημαντικό για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και τη βελτίωση της ευελιξίας των πραγματικών μισθών και της ανταγωνιστικότητας", σημειώνει το ΔΝΤ.

Ταυτόχρονα, το ΔΝΤ υπογραμμίζει "τη σημασία των άλλων φορολογικών μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη των προσπαθειών εξυγίανσης" και σημειώνει ότι "οι προτεραιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εισαγωγή ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλαισίου και τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ".

Επίσης, υπογραμμίζει την ανάγκη για τη μεταρρύθμιση των εθνικών συστημάτων σύνταξης και υγείας, τα οποία "απειλούν", όπως αναφέρει, "να ασκήσουν πιέσεις στον προϋπολογισμό καθώς ο πληθυσμός γερνάει".

Το ΔΝΤ εκφράζει ανησυχία για τα τρωτά σημεία που προκύπτουν από τον μεγάλο τραπεζικό τομέα της Κύπρου και την πιθανότητα ανεπιθύμητων πιέσεων στα δημόσια οικονομικά και στην πραγματική οικονομία, στο πλαίσιο της αποδυνάμωσης των ισολογισμών.

Επιπλέον, τονίζει τη σημασία της οικοδόμησης συνετής κεφαλαιακής εφεδρείας και τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

"Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υποστηριχθούν από σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης και την άμεση ψήφιση νομοθεσίας που θα παρέχει στις αρχές πλήρεις εξουσίες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εάν είναι απαραίτητο", αναφέρει το ΔΝΤ.

Τέλος, το ΔΝΤ σημειώνει ότι "τα Συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται στενά και να τεθούν υπό το ίδιο ρυθμιστικό και εποπτικό πλαίσιο, όπως οι τράπεζες".Πηγή: ΚΥΠΕ/ΑΠΕ


 Μπορείς να σχολιάσεις το πιο πάνω άρθρο στο FORUM