| 

ΚΑΡΙΕΡΑ & ΧΡΗΜΑ

 ΧΡΗΜΑ

Αυτό το γνώριζες; Εκπαιδεύσου βγάζοντας χρήματα!

Μάθε τα πάντα γύρω από την ΑνΑΔ.

Παρασκευή 05 Νοέ 2010

Από: Νάντια Μάζαρου
Εσείς γνωρίζετε την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τι αυτός ο οργανισμός δημοσίου δικαίου μπορεί να προσφέρει ; Αν είστε άνεργος, απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, επιχειρηματίας που ψάχνει για ευκαιρίες, άτομο που επιθυμεί να καταρτιστεί σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, τότε ο σύντομος και περιεκτικός οδηγός που σας ετοιμάσαμε, σίγουρα σας ενδιαφέρει!!  

Αποστολή της ΑνΑΔ είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για προγραμματισμένη και συστηματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, σε όλα τα επίπεδα και τομείς, για ικανοποίηση των αναγκών της οικονομίας. Στρατηγική επιδίωξη της αρχής είναι η δια βίου εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων, των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας, των ανέργων, του αδρανούς γυναικείου δυναμικού και των ατόμων χαμηλής εξειδίκευσης και μεγαλύτερης ηλικίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης. Στοχεύει επίσης στη βελτίωση της παραγωγικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη των στρατηγικών της επιδιώξεων τέθηκαν σε λειτουργία 5 προγράμματα, τα οποία στέφθηκαν με επιτυχία μέχρι στιγμής και χρησιμοποιήθηκαν από πολλούς πολίτες αλλά και από επιχειρήσεις.

Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Πρόκειται για την κατάρτιση και αξιοποίηση αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για βελτίωση των επιχειρήσεων. Ο ρόλος της ΑνΑΔ είναι να παρέχει βοήθεια στις επιχειρήσεις για εξεύρεση , πρόσληψη και κατάρτιση των αποφοίτων, ανάλογα με τα καθήκοντα που τους αναθέτει η επιχείρηση. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την οργάνωση της κατάρτισης αποφοίτων στις επιχειρήσεις. Εγκρίνει τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν διάρκεια 6 ή 12 μηνών, παρακολουθεί την πρόοδο τους και συμβουλεύει τις επιχειρήσεις για επίλυση τυχόν προβλημάτων. Επιπλέον καταβάλλει χορήγημα στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα προγράμματα, καλύπτοντας έτσι μέχρι και το 80% των δαπανών για την κατάρτιση συμπεριλαμβανομένου του μισθού του αποφοίτου. Πως μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ; Αν έχετε προσλάβει απόφοιτο μπορείτε να υποβάλετε στην ΑνΑΔ αίτηση εργοδότη για έγκριση της συμμετοχής σας στο σχέδιο. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο 4 μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Αν από την άλλη ψάχνετε για απόφοιτο, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Εργασίας ή στην ΑνΑΔ.

Έκτακτο Σχέδιο Κατάρτισης Ανέργων στις Επιχειρήσεις: Το σχέδιο έχει ως στόχο την παροχή κινήτρων σε εργοδότες, με τη μορφή χορηγιών και καθοδήγησης, για εργοδότηση και εξατομικευμένη κατάρτιση ανέργων. Στο Σχέδιο μπορεί να ενταχθεί οποιοσδήποτε εργοδότης που προτίθεται ή έχει προσλάβει άνεργο, μέσω του Τμήματος Εργασίας. Ο εργοδότης πρέπει να μην έχει προβεί σε πλεονασμό μέσα στους τελευταίους 8 μήνες. Έντυπα αίτησης μπορείτε να προμηθευτείτε από τα Επαρχιακά ή τοπικά Γραφεία Εργασίας και να παραδοθούν επίσης στα εν λόγω γραφεία οι λειτουργοί των οποίων θα τα διαβιβάσουν στην ΑνΑΔ. Για κάθε νεοπροσλαμβανόμενο θα σχεδιαστεί και θα εφαρμοστεί εξατομικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης του 3ων ή 6 μηνών. Το χορήγημα που καταβάλει η ΑνΑΔ στους εργοδότες καλύπτει μέχρι και το 80% των δαπανών για κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένου του μισθού του νεοπροσλαμβανόμενου. Το χορήγημα μπορεί να ανέλθει μέχρι €1.600 μηνιαία.

Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Αρχικής και Συνεχιζόμενης Κατάρτισης:  Αφορά τόσο την αρχική κατάρτιση του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού για απόκτηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, όσο και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του υφιστάμενου προσωπικού. Η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει τεχνική βοήθεια από την ΑνΑΔ και να χρησιμοποιήσει ως εκπαιδευτές εργοδοτούμενους της ή εξωτερικούς εκπαιδευτές. Η αίτηση για έγκριση του προγράμματος στην ΑνΑΔ πρέπει να υποβληθεί τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την έναρξη του. Η επιχορήγηση καλύπτει μέχρι το 80% των δαπανών που περιλαμβάνει το κόστος των εκπαιδευτών, έξοδα μετακίνησης και διαμονής των εκπαιδευτών, τα βοηθήματα, γραφική ύλη, ενοίκιο αίθουσας κ.τ.λ, καθώς επίσης και το κόστος του προσωπικού των συμμετεχόντων για τις εργάσιμες ώρες που αφιέρωσαν για κατάρτιση.

Ταχύρρυθμα Προγράμματα Αρχικής Κατάρτισης:  Δίνει την ευκαιρία σε ανέργους και ανειδίκευτα άτομα να εκπαιδευτούν και να απασχοληθούν σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ζήτηση. Τα προγράμματα αποτελούνται από θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση, δίνοντας σου παράλληλα την ευκαιρία να εργασθείς σε επιχείρηση με σκοπό την απόκτηση της πρακτικής κατάρτισης και εμπειρίας. Μερικές από τις ιδιότητες που περιλαμβάνει είναι υδραυλικοί, Τεχνικοί Συσκευών Ψύξης και Κλιματισμού, Ισιωτές Αυτοκινήτων, Επιπλοποιοί – Σκαλιστές, Ηλεκτρολόγοι, Κατασκευαστές Αλουμινίων και Οικοδόμοι. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν ενώ δίνεται επίδομα κατάρτισης ύψους €200 την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Δίνεται επίσης Πιστοποιητικό κατάρτισης.

Έκτακτο Σχέδιο Επιμόρφωσης Ανέργων: Απευθύνεται σε άνεργα άτομα με βασική επιδίωξη τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους για παραγωγική ένταξη τους στην απασχόληση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα «Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», «Βασικές Δεξιότητες για γραφείς λογιστηρίου», «Βασικά Ελληνικά για Κοινοτικούς και μη ελληνόφωνους Ανέργους», «Επιχειρηματικότητα και Διευθυντικές Δεξιότητες για Άνεργους Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», «Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ξενοδοχείων», «Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εργάτες Οικοδομών», « Ηλεκτροκολλήσεις Μετάλλων σε προστατευτική Ατμόσφαιρα Αερίων». Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν και εμπεριέχει επίδομα ύψους €8 την ώρα καθώς επίσης και Πιστοποιητικό Κατάρτισης.
 Μπορείς να σχολιάσεις το πιο πάνω άρθρο στο FORUM