| 

ΥΓΕΙΑ & FITNESS

 ΔΙΑΦ. ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Έρευνα ΤΕΠΑΚ για τα δημόσια νοσοκομεία!

Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή Α. Μερκούρη

Δευτέρα 18 Ιούλ 2011

Από: Συντακτική ομάδα Β1
Έρευνα που έγινε στο ΤΕΠΑΚ από ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αναστάσιο Μερκούρη για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών από τη νοσηλευτική φροντίδα στα παθολογικά και χειρουργικά τμήματα των δημόσιων νοσοκομείων στην Κύπρο κατέληξε σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα.

Ο σχεδιασμός της έρευνας ήταν διερευνητικός, περιγραφικός, με ημι-δομημένη συνέντευξη πρόσωπο με πρόσωπο. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με το ερωτηματολόγιο MPSS και το δείγμα αποτέλεσαν 324 ασθενείς (159 παθολογικοί και 165 χειρουργικοί ασθενείς ) από τα 5 δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου με 3 τουλάχιστον μέρες νοσηλείας.  Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 29 ερωτήσεις και μετρά τις παρεμβάσεις που αφορούν άμεσα στο νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης  και το ξενοδοχειακό κομμάτι που επηρεάζεται έμμεσα από αυτό.

Γενικά, οι ασθενείς εξέφρασαν μεγάλη ικανοποίηση από τη νοσηλευτική φροντίδα (Εικόνα 1). Περισσότερο ικανοποιημένοι εμφανίστηκαν οι ασθενείς με την τεχνική πλευρά της φροντίδας (αν και για την συμμετοχή στην φροντίδα μόνο ένας στου δύο ήταν αρκετά ή πολύ ικανοποιημένος) και την καθαριότητα. Λιγότερο ικανοποιημένοι ήταν οι ασθενείς από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και ειδικότερα από το φαγητό και το χρόνο για ξεκούραση και την παροχή πληροφόρησης.  Για το φαγητό, η μεγαλύτερη δυσαρέσκεια εκφράστηκε για την ποιότητα (22.2%) και για την ποικιλία – προτιμήσεις (55,9%).  Να σημειωθεί ότι η χαμηλή ικανοποίηση από τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες και την πληροφόρηση συμφωνεί με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα. 

Εικόνα 1. Ικανοποίηση των ασθενών  (Μέση τιμή).
Περίπου δύο στους τρεις ασθενείς (61,4%) χαρακτήρισαν την κατάσταση της υγείας τους σοβαρή ή πολύ σοβαρή ενώ  περίπου τρεις στους τέσσερες ασθενείς (76,5%) δήλωσε ότι  γνωρίζει αρκετά η πολλά για την κατάστασή του.

Αρκετά ενδιαφέρον είναι το εύρημα ότι, παρά όσα συχνά αναγράφονται ή λέγονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,  η αποτελεσματικότητα των δημόσιων νοσοκομείων στην Κύπρο  κρίθηκε  ως καλή από το 73,1% και ως πολύ καλή από το 21,6%  (Εικόνα 2).  Ακόμα και αν λάβουμε υπόψη την «πληθωριστική τάση» στις έρευνες αυτού του τύπου, τα ποσοστά είναι αρκετά υψηλά. Αφορούν βέβαια σε νοσοκομειακή περίθαλψη και όχι στα εξωτερικά ιατρεία, το πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας ή το σύστημα υγείας στο σύνολό του.

Εικόνα 2. Αποτελεσματικότητα κυπριακών δημόσιων νοσοκομείων
Διαφορές παρατηρήθηκαν ανάμεσα στα νοσοκομεία για συγκεκριμένες παραμέτρους, που χρειάζονται όμως προσεκτική ερμηνεία.  Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι τα νούμερα αυτά καθαυτά, αλλά η σύγκρισή τους με επανάληψη της έρευνας διαχρονικά. Με άλλα λόγια αυτό που μετρά είναι η διαχρονική μεταβολή τους προς το καλύτερο ή το χειρότερο. 

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνεται να: α) γίνει ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των νοσηλευτών για την σημασία της πληροφόρησης και της αυτονομίας των ασθενών και γενικότερα για τα δικαιώματα των ασθενών, β) γίνει προσπάθεια να βελτιωθούν οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και πιο συγκεκριμένα να βελτιωθεί το φαγητό και να δοθούν κάποιες επιλογές, καθώς επίσης και να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου, και γ) να γίνεται μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών από τη νοσηλευτική φροντίδα σε τακτά χρονικά διαστήματα σε κάθε νοσοκομείο. Η αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών πρέπει να έχει συνέχεια, προκειμένου να διαμορφωθεί το μέτρο σύγκρισης (baseline) και να γίνει δυνατή η αξιολόγηση των παρεμβάσεων και των αλλαγών στην παροχή της φροντίδας.

Η ικανοποίηση των ασθενών από τις νοσηλευτικές υπηρεσίες αποκτά ιδιαίτερη σημασία, εφόσον το νοσηλευτικό προσωπικό συνιστά την πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας και βρίσκεται συνεχώς στο πλάι των ασθενών προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους αποτελώντας αναμφισβήτητα μια κυρίαρχη συνιστώσα στη διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας τους. Να σημειωθεί, επίσης, ότι η σπουδαιότητα των νοσηλευτικών παρεμβάσεων στη διαμόρφωση της συνολικής ικανοποίησης των ασθενών από τις νοσοκομειακές υπηρεσίες επιβεβαιώνεται και από τα βιβλιογραφικά δεδομένα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας και θα παρουσιαστούν σε ημερίδα που θα γίνει την Τετάρτη 31 Αυγούστου και ώρα 6:00μμ στο αμφιθέατρο του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κεντρου στη Λευκωσία.


 Μπορείς να σχολιάσεις το πιο πάνω άρθρο στο FORUM