| 

ΠΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑΤΡΕ...

Ο Δρ. Γεώργιος Ιωαννίδης απαντά σε δικές σας ερωτήσεις σε θέματα που σας απασχολούν σχετικά με δερματολογικές παθήσεις και αφροδίσια νοσήματα.

Παρακαλώ επικεντρωθείτε μόνο σε ερωτήσεις σχετικές με την ειδικότητα του Γιατρού που είναι δερματολόγος - αφροδισιολόγος.
Παρακαλώ να είστε προσεκτικοί στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται. Διαβάστε προηγουμένως τις ερωτήσεις άλλων μελών προτού θέσετε την δική σας ερώτηση. (κάποιος άλλος μπορεί να έθεσε την ίδια ερώτηση)


*η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο είναι υποχρεωτική
ΘΕΜΑ:*

 ΕΡΩΤΗΣΗ:*

Αν είστε μέλος κάντε είσοδο για να θέσετε τη δική σας ερώτηση αν δεν είστε κάντε εγγραφή μέλους