| 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών/μελών που συλλέγει η Blue Lizard Web Concepts, κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου Blazer1.com καλύπτονται πλήρως με την παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Επίσης, η παρούσα σύμβαση καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το Blazer1.com προς τις τυχόν συνδεδεμένες εταιρείες με αυτό. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών του Blazer1.com και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Blazer1.com.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Blazer1.com συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο όταν:
α) ο επισκέπτης/χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες μελών του και παραθέτει τα στοιχεία του οικειοθελώς.
β) χρησιμοποιεί τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του.

Χρησιμοποιούνται για:
α) την επικοινωνία μεταξύ του Blazer1.com και του μέλους, ως επίσης για υποστήριξη και ενημέρωσή του.
β) για την αναβάθμιση/ή και την προσαρμογή των περιεχομένων και των υπηρεσιών του Blazer1.com ούτως ώστε να συνάδουν με τις προτιμήσεις των χρηστών/μελών του, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που οι ίδιοι γνωστοποιούν.

Οι ζητούμενες πληροφορίες που καλείται ο επισκέπτης/χρήστης να συμπληρώσει κατά την εγγραφή του είναι:
Όνομα ή/και Ψευδώνυμο, Επίθετο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Φύλο, Ημερομηνία γέννησης και κατά πόσο επιθυμεί να του αποστέλλεται ενημερωτικό δελτίο (newsletter)

Κανένας επισκέπτης του Blazer1.com δεν είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει τα προσωπικά του δεδομένα παρά μόνο κατά την εγγραφή του σαν "μέλος". Αν δεν επιθυμεί την εγγραφή του μπορεί απλά να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο Blazer1.com για περιήγηση.

Τα προσωπικά δεδομένα φυλάγονται σε βάση δεδομένων ενός server και τυγχάνουν επεξεργασίας σε χρόνο που το ίδιο το Blazer1.com επιλέγει.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ/ΧΡΗΣΤΕΣ/ΜΕΛΗ
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επισκέπτες/χρήστες/μέλη του Blazer1.com, χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους παρέχονται από τον δικτυακό αυτό τόπο, για να παράσχουν άλλες πληροφορίες εκτός των προσωπικών τους δεδομένων, όπως για παράδειγμα προτάσεις/παρατηρήσεις σχετικά με το δικτυακό τόπο ή ιδέες για διαφημίσεις και προϊόντα καθώς και οιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, οι πληροφορίες, οι προτάσεις και ιδέες αυτές περιέρχονται στην κατοχή του Blazer1.com με τη συναίνεση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν/αξιοποιηθούν από το Blazer1.com με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. αναπαραγωγή, τροποποίηση, κοινοποίηση σε τρίτους κλπ) για εμπορικούς ή μη σκοπούς. Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος που παρέχει τις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις και ιδέες παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα στις εν λόγω πληροφορίες, προτάσεις/παρατηρήσεις και ιδέες που παρείχε οικειοθελώς καθώς επίσης παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για τη χρήση τους από το Blazer1.com.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το Blazer1.com δίνει το δικαίωμα στους χρήστες/μέλη να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ανά πάσα χρονική στιγμή, επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική υπηρεσία του Blazer1.com. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων ή/και αδρανοποίηση του λογαριασμού τους μέσω της φόρμας επικοινωνίας του Blazer1.com. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης και τον λογαριασμό τους γενικότερα.

ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Blue Lizard Web Concepts δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του Blazer1.com σε κανένα τρίτο φορέα. Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το Blazer1.com έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες/μέλη του Blazer1.com καταθέτουν σε αυτό, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης προς το Blazer1.com. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο επισκέπτης/χρήστης που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο Blazer1.com, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες γι` αυτό πληροφορίες θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Επωνυμία Επιχείρησης, Τηλέφωνο, E-mail, URL (Ηλεκτρονική διεύθυνση της προς διαφήμιση ιστοσελίδας). Το Blazer1.com δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη των υπηρεσιών αυτών.

COOKIES
Το Blazer1.com μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Blazer1.com. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Blazer1.com και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Blazer1.com είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης/χρήστης του Blazer1.com μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Blazer1.com, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Blazer1.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό μας τόπο, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες διαφημιστικών εταιρειών τρίτου μέρους για να σας παρέχουμε διαφημιστικό υλικό. Αυτές οι εταιρείες ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν στοιχεία (δεν συμπεριλαμβάνεται το όνομα, το επίθετο και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν αλλά και σε άλλους δικτυακούς τόπους, προκειμένου να σας προσφέρουν διαφημίσεις για αγαθά και υπηρεσίες του ενδιαφέροντός σας.
DoubleClick DART cookie:
Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες βάσει των επισκέψεών τους σε δικτυακούς τόπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORUMS) & MESSAGEBOARDS
Το Blazer1.com μπορεί να καταγράφει στο σύνολό τους όλα όσα αποστέλλονται ή/και αναρτώνται από τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη των σχετικών υπηρεσιών, αποκλειστικά για τη διαπίστωση παραβάσεων των όρων χρήσης τους όπως προβλέπεται ειδικότερα στους Όρους Χρήσης και για κανέναν άλλο σκοπό. Το Blazer1.com δε δύναται να γνωστοποιήσει σε τρίτους το περιεχόμενο των σχετικών μηνυμάτων εκτός αν ο συντάκτης τους συναινεί.

`ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ` (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ WEB SITES
Το Blazer1.com περιλαμβάνει "συνδέσμους" (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) τα οποία δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το Blazer1.com για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)
Το Blazer1.com δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι χρήστες/μέλη στις προσωπικές τους σελίδες (Homepages). Άλλοι χρήστες/μέλη επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με δική τους ευθύνη. Εάν το Blazer1.com λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο σε κάποια/ες από τις προσωπικές σελίδες που φιλοξενεί θίγει τρίτα πρόσωπα ή/και παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή των σχετικών σελίδων ή/και του χρήστη/μέλους που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή/και δημοσίευση. Η παρούσα ρήτρα ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video, και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί οι χρήστες/μέλη να αναρτούν/δημοσιεύουν στις προσωπικές τους σελίδες.

IP ADDRESSES
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Blazer1.com κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Για τη συμμετοχή του μέλους σε ψηφοφορία που διενεργείται από το Blazer1.com δεν ζητούνται άλλα προσωπικά στοιχεία εκτός από αυτά που δίνει κατά την εγγραφή του ως μέλος του Blazer1.com. Η ψήφος του μέλους στις ηλεκτρονικές κληρώσεις δώρων καταγράφεται για να είναι εφικτή η κλήρωση. Μπορεί να υπάρξουν ψηφοφορίες (με ή χωρίς δώρο) κατά τις οποίες οι απαντήσεις δύναται να καταγράφονται με αποκλειστικό σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι ψηφοφορίες και τα αποτελέσματά τους αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Blue Lizard Web Concepts.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Δεν επιτρέπεται η περιήγηση/πρόσβαση/χρήση στο δικτυακό τόπο Blazer1.com και στις υπηρεσίες του από ανήλικους - άτομα κάτω των δεκαοχτώ χρόνων (18). Υπάρχει πιθανότητα σελίδες ή υπηρεσίες που προσφέρονται στο Blazer1.com να περιέχουν υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο για ανήλικους. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες/υπηρεσίες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το Blazer1.com δεν φέρει καμία ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/μέλους των υπηρεσιών του Blazer1.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας Ν.138(Ι)/2001. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών/μελών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Blazer1.com.