| 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο δικτυακός τόπος Blazer1.com αποτελεί ιδιοκτησία της Blue Lizard Web Concepts, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους πιο κάτω όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος καλείται να διαβάσει με προσοχή. Μόνο με την πλήρη αποδοχή τους μπορεί να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του Blazer1.com. Με την πλοήγηση του ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος στο δικτυακό αυτό τόπο, υποδηλώνει πως έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους οποίους αποδέχεται και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψη του στο Blazer1.com. To Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει περιοδικά τους όρους χρήσης αν αυτοί έχουν τροποποιηθεί. Η συνέχιση της χρήσης του δικτυακού τόπου μετά την ως άνω αναφερόμενη τροποποίηση θεωρείται ως αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται το σύνολο ή μέρος των όρων χρήσης απαγορεύεται ρητώς η χρήση του Blazer1.com.

Δικαίωμα χρήσης του Blazer1.com  έχουν μόνο ενήλικοι, ήτοι πρόσωπα άνω των 18 ετών. Απαγορεύεται η χρήση του δικτυακού τόπου σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Ο δικτυακός τόπος Blazer1.com είναι ένας on-line οδηγός για τον σύγχρονο άντρα, με καθημερινή ανανέωση θεμάτων, που σκοπό έχει να του προσφέρει όλα αυτά τα θέματα που τον απασχολούν, τον διασκεδάζουν, τον χαλαρώνουν, τον ενημερώνουν και που του εμπλουτίζουν τις γνώσεις! Καλύπτει μία πλούσια γκάμα θεμάτων όπως η υγεία, η άσκηση, η καριέρα και το χρήμα, η διασκέδαση, το στυλ και η μόδα, οι σχέσεις και το σεξ, το ποδόσφαιρο και διάφορα αθλήματα, την τεχνολογία, το διάστημα και πολλά άλλα. Ακόμη παρέχει την δυνατότητα στα μέλη του να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους, να παραθέτουν ερωτήσεις σε επιστήμονες- ιατρούς πάνω σε θέματα που αφορούν την δερματολογία και τα αφροδίσια νοσήματα και ακόμη να λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς κερδίζοντας διάφορα δώρα. Το Blazer1.com απευθύνεται στον σύγχρονο άντρα που θέλει να απολαμβάνει τη ζωή του στο μέγιστο, να γνωρίζει αλλά και να έχει άποψη για όλα τα σημαντικά θέματα που τον αφορούν και τον προβληματίζουν.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες/μέλη, η άδεια περιήγησης στο δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση (εκτός εάν εκφράζεται ρητά το αντίθετο). Η άδεια εκτός από την περιήγηση επιτρέπει στον επισκέπτη/χρήστη/μέλος να αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή του υλικού που περιλαμβάνεται στο δικτυακό τόπο Blazer1.com για προσωπική και μόνο χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Blazer1.com, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε.
Απαγορεύεται η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αλλοίωση, διαμόρφωση, μεταγλώττιση, μεταβίβασης, αναδημοσίευσης, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) ή η "φόρτωση", η μετάδοση ή διανομή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο διαδίκτυο ή τη διάθεση των πληροφοριών στο διαδίκτυο, οποιασδήποτε πληροφορίας στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά, που παρέχεται στο Blazer1.com.
Ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, τροποποιεί, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται προσωπικά ή εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Blazer1.com. χωρίς να έχει προηγηθεί ειδική γραπτή συμφωνία με το Blazer1.com και την Blue Lizard Web Concepts. Το Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

ΕΓΓΡΑΦΗ (ΜΕΛΟΥΣ)
Παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη, εφόσον το επιθυμεί, η δυνατότητα να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του Blazer1.com. Με την εγγραφή του συμφωνεί τα ακόλουθα:
1) να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το Blazer1.com στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του.
2) να διατηρεί και επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε αυτά να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ
Για να γίνετε μέλος του Βlazer1.com πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας. Το Blazer1.com παρέχει στους χρήστες του υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Ο χρήστης κατά την εγγραφή οφείλει να συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στα πεδία που παρουσιάζονται: 1) Το όνομα χρήστη (username) θα είναι είτε το πραγματικό του όνομα είτε ένα ψευδώνυμο με το οποίο επιθυμεί να εμφανίζεται "on-line" 2) Το πραγματικό του όνομα και επίθετο 3) ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που θα ορίσει ο ίδιος και η οποία θα θεωρείται σαν ο "κωδικός χρήστη" που θα χρησιμοποιεί μαζί με τον "μυστικό κωδικό" του (password) κατά την είσοδο στον δικτυακό τόπο 4) To Φύλο 5) Ημερομηνία γέννησης 6) Αν επιθυμεί την παραλαβή από το Blazer1.com "Newsletter". Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το Blazer1.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Έξοδος). Σε περίπτωση απώλειας του μυστικού κωδικού, το μέλος μπορεί να αιτηθεί την αντικατάστασή του με νέο μυστικό αριθμό, λόγω του ότι o προηγούμενος δεν μπορεί να ανακτηθεί (αποθηκεύεται κρυπτογραφημένος). Το Blazer1.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ
Tο Blazer1.com παρέχει στους χρήστες/μέλη του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για ανάρτηση περιεχομένου. Όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο αυτό προέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης/μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του Blazer1.com. Λόγω του όγκου του, το Blazer1.com είναι αδύνατο να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του. Έτσι δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του Blazer1.com μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο ή και μηνύματα προσβλητικά, ανήθικα ή παράνομα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Blazer1.com, για λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που βρίσκεται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του Blazer1.com. Tο Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή οποιουδήποτε περιεχομένου και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος στην περίπτωση κατά την οποία λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο αυτό, προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο.
 
ΔΙΑΚΟΠΗ
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Blazer1.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη πρόσβασης σε χρήστη/μέλος, που πιστεύει ότι έχει παραβιάσει μέρος ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης, ως επίσης να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Blazer1.com για:
1. Εγκατάσταση περιεχομένου με ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου που είναι: παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό, προπαγανδιστικό, πορνογραφικό ή/και οποιοδήποτε άλλο το οποίο συνιστά ποινικό αδίκημα.
2. Παραβίαση της προσωπικότητας ή των προσωπικών δεδομένων άλλων, την παρενόχληση της ιδιωτικής τους ζωής και των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.
3. Παραβίασης οποιονδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με ή χωρίς εγκατάστασης λογισμικού ή περιεχομένου οποιασδήποτε μορφής.
4. Πρόκληση βλάβης σε οποιονδήποτε ανήλικο και με οποιοδήποτε τρόπο.
5. Ψευδή ή παραπλανητική δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους και την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που αναρτήθηκε.
6. Εγκατάσταση αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, με ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή άλλης μεθόδου για την αποστολή ανεπιθύμητων ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
7. Παρεμβολή, διάσπαση ή επιβράδυνση των υπηρεσιών ή των servers ή άλλων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του Blazer1.com.
8. Εγκατάσταση ή/και προώθηση ή/και διάθεση περιεχομένου με ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα με απώτερο σκοπό να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή ηλεκτρονικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
9. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας ή κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του Blazer1.com.

ΒΛΑΒΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Σε όλες τις περιπτώσεις που επισκέπτης/χρήστης/μέλος του Blazer1.com προκαλέσει βλάβη, τεχνική ή άλλη στο δικτυακό τόπο Blazer1.com ή/και τα συστήματα που καταστούν δυνατή τη λειτουργία/μετάδοση του δικτυακού τόπου, κατανοεί και αποδέχεται ότι διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει το Blazer1.com και τους συνεργάτες του για οποιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός διαθέσει για ανάρτηση, δημοσίευση, ή άλλη μεταφορά μέσω των υπηρεσιών του Blazer1.com.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Ολόκληρο το περιεχόμενο του Blazer1.com και οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του δικτυακού αυτού τόπου προς τον επισκέπτη/χρήστη/μέλος σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το Blazer1.com δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα και γενικότερα την καταλληλότητα του περιεχομένου που αναλαμβάνει να συλλέξει, επεξεργαστεί και διανείμει ιδιαίτερα λόγω του μεγάλου του όγκου ούτε και την απουσία ενδεχομένων λαθών και σφαλμάτων. Επομένως, ο επισκέπτης/χρήστης του Blazer1.com χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνει και τη σχετική ευθύνη να προβαίνει κάθε φορά στη διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΑ/ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ
Το Blazer1.com συνεργάζεται με διάφορους επιστήμονες- ιατρούς οι οποίοι παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους προς διάφορους χρήστες/μέλη τα οποία επιθυμούν να τους ρωτήσουν για διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Το Blazer1.com και ο εκάστοτε ιατρός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν βλάβη ή ζημιά υποστούν τα μέλη/χρήστες οι οποίοι βασιζόμενοι στην/στις απαντήσεις που έλαβαν από τον ιατρό ακολούθησαν οποιασδήποτε μορφής θεραπείας, λήψης οποιουδήποτε φαρμάκου, (φυσικού, τεχνητού) τροφίμου ή άλλου. Οι χρήστες αποδέχονται να εκλαμβάνουν τις απαντήσεις ως καθαρά και μόνο ενημερωτικές και να συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα τους απασχολεί. Οι επισκέπτες/χρήστες του Blazer1.com οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις/ερωτήσεις. Το Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή της ερώτησης/διατύπωσης σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Όλο το περιεχόμενο των άρθρων που παρέχονται μέσω του Blazer1.com έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Στα σχετικά με την υγεία/διατροφή/άσκηση/παθήσεις και άλλα άρθρα, οι χρήστες/μέλη αποδέχονται όπως συμβουλεύονται τον προσωπικό τους ιατρό, προτού προβούν σε οποιανδήποτε μορφή θεραπείας, άσκησης, δίαιτας ή λήψης οποιουδήποτε φαρμάκου, (φυσικού, τεχνητού) τροφίμου ή άλλου.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ
Στην αρχική σελίδα του Blazer1.com θα υπάρχει ενημέρωση για τον καιρό σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου ή άλλων υπηρεσιών. Το Blazer1.com ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ακρίβεια πρόβλεψης του καιρού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Στην αρχική σελίδα του Blazer1.com υπάρχει ενημέρωση για χρήσιμα τηλέφωνα διαφόρων υπηρεσιών/οργανισμών/φορέων/ιδρυμάτων και άλλων της Κύπρου. Το Blazer1.com ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ορθότητα των τηλεφωνικών τους αριθμών.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
Στην αρχική σελίδα του Blazer1.com θα υπάρχει ενημέρωση για τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε διάφορες πόλεις της Κύπρου σύμφωνα με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Το Blazer1.com ουδεμία ευθύνη φέρει ως προς την ορθότητα του καταλόγου με τα εφημερεύοντα φαρμακεία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το Blazer1.com ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιασδήποτε μορφής βλάβη/ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος των σελίδων, υπηρεσιών, και περιεχομένων του Blazer1.com στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Το Blazer1.com δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή άλλο παραπεμπτικό site ή οι servers μέσω των οποίων διατίθεται και λειτουργεί ο δικτυακός τόπος, δεν περιέχουν ψηφιακούς "ιούς" (viruses) ή άλλα επιβλαβή προγράμματα ή αρχεία που ενδέχεται να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή ηλεκτρονικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή απώλεια δεδομένων. Σε καμία περίπτωση το  Blazer1.com δεν εγγυάται την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την χρονική εγγύτητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος και σε καμία περίπτωση το Blazer1.com

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στις σελίδες του Blazer1.com συμπεριλαμβάνονται διαφημίσεις κάθε μορφής. Το Blazer1.com δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο Blazer1.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση/συνεργασία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ - ΣΗΜΑΤΑ
Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Blazer1.com, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών απλών/τρισδιάστατων ή κινούμενων, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία (copyright), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και σήματα υπηρεσιών του Blazer1.com και της Blue Lizard Web Concepts, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Blazer1.com και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, φορέων και άλλων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Το Blazer1.com θέτει υπό την προστασία του το πνευματικό δικαίωμα κάθε συνεργάτη παροχέα υλικού για κάθε υπηρεσία και επιφυλάσσεται για τη χρησιμοποίηση κάθε ένδικου μέσου για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης αυτού του δικαιώματος.

`ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ` (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (WEB SITES)
Το Blazer1.com περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία και έλεγχο του Blazer1.com και δεν μπορεί να ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων (web sites) και σελίδων στα οποία παραπέμπεται ο επισκέπτης/χρήστης/μέλος, μέσω αυτών των "συνδέσμων", hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το Blazer1.com σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων αυτών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ο χρήστης/μέλος κατανοεί και αποδέχεται ότι το Blazer1.com μπορεί να υιοθετήσει νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών του συμπεριλαμβανομένων των χρονικών ορίων που θα διατηρούνται στις υπηρεσίες του Blazer1.com το περιεχόμενο των θεμάτων των Forums και Messageboards, οι προσωπικές σελίδες χρηστών, ή/και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά ή/και δημοσιεύει ο χρήστης/μέλος. Επίσης, οι χρήστες/μέλη κατανοούν και αποδέχονται ότι το Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που παραμένουν ανενεργοί από τους χρήστες/μέλη για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORUMS) & MESSAGEBOARDS
Το Blazer1.com δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο του Forum. Το Forum είναι ένας χώρος όπου τα μέλη του Blazer1.com θα μπορούν να προβαίνουν σε σχόλια και να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους, πάνω σε θέματα και άρθρα που περιέχονται και εμπίπτουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες του δικτυακού τόπου. Τα μέλη κατανοούν και αποδέχονται πως θα σχολιάζουν/συζητούν/ανταλλάσσουν απόψεις μόνο σε θέματα και άρθρα που εμπίπτουν σε αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες και υποκατηγορίες του Blazer1.com και να αποφεύγουν να τοποθετούνται και να εκφράζουν απόψεις για θέματα άσχετα του δικτυακού τόπου όπως η πολιτική και άλλα. Το Blazer1.com δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο του messageboard. Το messageboard είναι ένας χώρος, όπου οι τα μέλη του Blazer1.com θα μπορούν να προβαίνουν σε σχόλια και βαθμολογία των άρθρων που περιέχονται στο Blazer1.com αλλά και να ανταλλάσσουν απόψεις μεταξύ τους για κάθε άρθρο. Κάτω από κάθε σχόλιο θα εμφανίζεται το username του μέλους, η ημερομηνία που υπέβαλε το σχόλιο αυτό καθώς και η βαθμολογία που έδωσε. Τα μέλη του Blazer1.com θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και δεν θα πρέπει να προβαίνουν σε διατυπώσεις με περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, υβριστικό, χυδαίο, ανήθικο κλπ. Οποιοσδήποτε επισκέπτης/χρήστης/μέλος του παρόντος δικτυακού τόπου θα δύναται να αναφέρει στο Blazer1.com σχόλια με τυχόν περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό, δυσφημιστικό, υβριστικό κ.λ.π. Σχόλια με ανάρμοστο περιεχόμενο, που μπορεί να προκαλούν ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο, το Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα στη διαγραφή του περιεχομένου αυτού και ταυτόχρονα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη/μέλους, ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος. Επίσης χρήστης/μέλος που εντοπιστεί να χρησιμοποιεί περισσότερους από ένα λογαριασμούς, άμεσα και χωρίς προειδοποίηση θα διαγράφονται όλοι οι λογαριασμοί του.
Το Blazer1.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες αντιλήψεις/απόψεις/σχόλια/βαθμολογίες των μελών του και γενικότερα κάθε περιεχόμενο που αναρτάται στο Forum και στα Messageboards όπως αυτά διατίθενται με ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ
Το Blazer1.com παρέχει στα μέλη του, τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ή άλλα ζητήματα τα οποία μπορεί να διατυπώνονται με την μορφή ερωτημάτων, επιλογή φωτογραφιών ή άλλων μεθόδων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται και αναλύονται. Το Βlazer1.com διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το Βlazer1.com αποδέχεται ή ενστερνίζεται τις βαθμολογίες που δίνουν τα μέλη σε οποιαδήποτε φωτογραφία αναρτάται για τον σκοπό αυτό.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Στις κληρώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι όσοι διαμένουν στην Κύπρο και Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν ικανότητα προς δικαιοπραξία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Βlue Lizard Web Concepts, του Blazer1.com και συνδεδεμένων εταιρειών, ως επίσης και της TecVault, καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού. Επίσης οι εργαζόμενοι των εταιρειών που προσφέρουν δώρα ή υπηρεσίες στους διαγωνισμούς.
2. Ο διαγωνισμός θα έχει διάρκεια ενός ή δύο μηνών. Το Blazer1.com διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει και να μεταβάλλει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και των κληρώσεων ως επίσης να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκεια τους ή ακόμη την διακοπή ή ακύρωση τους κατά τη διακριτική του ευχέρεια.
3. Το δώρο ή τα δώρα προκηρύσσονται και γνωστοποιούνται στα μέλη κατά την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας.
4. Το κάθε μέλος δικαιούται να ψηφίσει μόνο μία φορά.
5. Ο νικητής θα επιλέγεται με το "σύστημα τυχαίας επιλογής" η οποία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά κάθε πρώτη ημέρα του μήνα και θα αφορά όλες τις συμμετοχές του προηγούμενου μήνα.
6. Ο νικητής της εκάστοτε κλήρωσης θα ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αμέσως μετά τη λήξη της. Ο νικητής θα πρέπει να παραλαμβάνει το δώρο του όχι αργότερα του ενός (1) μηνός από την ειδοποίησή του.
7. Το δώρο θα του παραδίδεται προσωπικά, μέσα σε επτά (7) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Κατά την παράδοση του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει το απαραίτητο αποδεικτικό (Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο) διαφορετικά αποχαρακτηρίζεται από νικητής και η Blue Lizard Web Concepts απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής του δώρου. Η παράδοση του δώρου θα πραγματοποιείται σε ώρα και ημέρα που θα συμφωνηθεί με τον νικητή εντός ωραρίου βολικού και από τα δύο μέρη.
8. Κάθε μέλος/συμμετέχων οφείλει να δηλώνει σωστά τα στοιχεία του κατά την εγγραφή του ως μέλος. Η Blue Lizard Web Concepts δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της, ή γιατί η επικοινωνία με τον νικητή για την διευθέτηση παραλαβής του δώρου του είναι παντελώς αδύνατη, τότε απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωσή της έναντι του συμμετέχοντος αυτού και προχωρά με νέα ηλεκτρονική κλήρωση.
9. Το όνομα ή το ψευδώνυμο του νικητή θα εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο.
10. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.
11. Η Blue Lizard Web Concepts και το Blazer1.com σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα για την ασφάλεια/ποιότητα/λειτουργικότητα των δώρων ή υπηρεσιών, την ηθική/σωματική ή άλλη βλάβη τυχόν προκύψει στο μέλος/νικητή από την κακή ή άλλη χρήση του δώρου που παραλαμβάνει. Επομένως, το μέλος/νικητής του Blazer1.com χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ψηφοφορίας, με δική του πρωτοβουλία, αποδέχεται και αναλαμβάνει να παραλάβει και να χρησιμοποιήσει το δώρο αποκλειστικά με δική του ευθύνη.
12. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων των κληρώσεων εκ μέρους του συμμετέχοντος.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παρόντες όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης του Blazer1.com, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Κυπριακό δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.
Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των ανωτέρων Όρων Χρήσης ήθελε κριθεί αντίθετος/η προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Blazer1.com και του επισκέπτη/χρήστη/μέλους των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, δικαιοδοσία θα έχουν τα Κυπριακά Δικαστήρια και θα εφαρμόζεται το Κυπριακό Δίκαιο.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Η εγγραφή κάθε χρήστη στις υπηρεσία/ες του Blazer1.com και η γνωστοποίηση των στοιχείων του στο Blazer1.com και/ή στη Blue Lizard Web Concepts αποτελεί ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων αυτών από την Blue Lizard Web Concepts και/προς σκοπό της εγγραφής του στο Blazer1.com. Η διαχείριση αυτή των δεδομένων θα πραγματοποιείται εντός του νομικού πλαισίου και υπό τις εγγυήσεις που θέτει ο Ν. 138(Ι)/2001, όπως εξειδικεύεται και συμπληρώνεται από αποφάσεις και από κοινοτικές οδηγίες.

Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ/ΧΡΗΣΤΗΣ/ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLAZER1.COM ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ